Күзет деңгейі

Tagging

Фото: Jean François Lagrot/France

Тарихи, сайғақ Еуразияның қырлары және шөлейттерінде мекендеген, жай түр болды. Бірақ, Кеңес Үкіметі құлағаннан кейінгі қиын экономикалық және әлеуметтік жағдай, популяцияның 10 жыл аралығында 90%-ға дейін күрт азаюына алып келді, бұл осы түрдің ОХЖБ қатты қауіп төнетін Қызыл тізімге қосылуына себеп болды. Бұндай азаю, дәстүрлі медицинада қолдану үшін, Қытайға экспортталатын мүйіздерді алу мақсатымен, бұл жануарларға деген аңшылықтың кең өрістеуімен және жергілікті халықтың етке қолданумен байланысты туындады.

 

Population Graph

Популяциялардиаграммасы-

1980-2000 Милнер-Гулланд берілгендері (2001 ж.); Бонн конвенциясы шолуынан бағалар 2001 ж.-2007 ж.; Қазақстанның 2003 ж.-2007 ж берілгендері, Дуйсекеева Б. мен Скляренко С. (2008 ж.) алынған деректер.

 

Таралу ареалының әрбір елінде жауапты органдар және бөлек адамдар қарақұйрық бөкенді сақтаумен айналысады. Оғанinsituсақтаумен қатар,exsituде кіреді, ең үздік ғылыми тәжірибе қолдану, халықаралық зерттеулер жүргізу және еріксіз жағдайда өсіру бағдарламаларын жүзеге асыру, барлық елдерде сақтауды өрістету мен қаржылық құралдарды тарту, оған қоса білім беру мен өмір сүру орындарына жақын жерлерде, әлеуметті ақпараттандыру бойынша жобаларды жүзеге асыру. Бұл жұмыс кейбір популяциялардың тұрақтануымен қатар, қайта қалпына келуіне де алып келді, бірақ, сонда да, түрдің саны тарихи деректермен салыстырғанда өте төмен болып қала беруде.

Matthias

Фото: Matthias Rossbach